Stjórn

Stjórn RÚV er kosin á aðalfundi í janúar ár hvert en Alþingi tilnefnir níu menn og jafnmarga til vara sem kosnir skulu í stjórn félagsins. Starfsmannasamtök RÚV tilnefna einnig einn mann og annan til vara.
Stjórn RÚV fer með með æðsta vald í málefnum þess á milli aðalfunda. Stjórnin ber ábyrgð á rekstri RÚV og að farið sé eftir lögum um Ríkisútvarpið, að samþykktir þess og ákvæði samnings um fjölmiðlun í almannaþágu séu uppfyllt. Stjórn: Varastjórn:
Ragnheiður Ríkharðsdóttir Sjöfn Þórðardóttir
Jón Ólafsson Andrea Hjálmsdóttir
Brynjólfur Stefánsson Ásgeir Örn Blöndal Jóhansson
Lára Hanna Einarsdóttir Pétur Gunnarsson
Jón Jónsson Eva Hrönn Jónsdóttir
Guðlaugur G. Sverrisson Líneik Anna Sævarsdóttir
Birna Þórarinsdóttir Björn Ólafsson
Mörður Árnason Árni Gunnarsson
Friðrik Rafnsson Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir
Valgeir Vilhjálmsson Birna Ósk Hansdóttir

 

 

Starfsreglur stjórnar RÚV
Starfsáætlun stjórnar RÚV

Stjórnendur og skipurit

Mynd með færslu

Útvarpsstjóri er ráðinn af stjórn til fimm ára í senn. Hann er æðsti yfirmaður allrar dagskrárgerðar og hefur daglegan rekstur Ríkisútvarpsins með höndum. Hann skal hafa að leiðarljósi hlutverk og skyldur þess eins og kveðið er á í lögum. Útvarpsstjóri ræður aðra starfsmenn Ríkisútvarpsins þ.m.t. framkvæmdastjóra sem eru átta talsins.Stjórnendur:

Starfssvið:
Magnús Geir Þórðarsson  Útvarpsstjóri
Anna Bjarney Sigurðardóttir Framkvæmdastjóri rekstrar, fjámála og tæknisviðs
Frank Þórir Hall Dagskrárstjóri Rásar 2
Hildur Harðardóttir Framkvæmdastjóri samskipta-, þróunar- og mannauðssviðs
Ingólfur Bjarni Sigfússon Vef- og nýmiðlastjóri 
Margrét Magnúsdóttir Skrifstofustjóri 
Rakel Þorbergsdóttir Fréttastjóri
Skarphéðinn Guðmundsson  Dagskrárstjóri Sjónvarps
Þröstur Helgason Dagskrárstjóri Rásar 1

 

Í lok október kynnti RÚV nýtt skipulag sem tekur gildi fyrir áramót 2017-2018: